Hästfoder

Vi marknadsför och säljer hästfoder under varumärket Best Horse. Våra foder är komponerade och tillverkade i Sverige för den svenska marknaden.

Best Horse är ett svenskt sortiment av foder och fodertillskott till hästar. Fodren är komponerade för att passa speciellt för de förhållanden som råder i Sverige. Våra foder tillverkas på egen foderfabrik i Vänersborg. Det är en anläggning som har en lång erfarenhet av att tillverka foder till alla slags djur, och särskilt till hästar.

feature_besthorse
Klicka på bild för att komma till produkter