Gårdsspecifikt kraft- eller mineralfoderrecept

Har din gård och foderstat speciella förutsättningar och behov?

Vi på Spannfod AB lämnar gärna offert på Gårdsspecifikt recept för kraft- och mineralfoder till så väl traditionell som ekologisk produktion. Du kanske har önskemål om råvaruinnehåll, näringsnivåer, extra spårämnen och vitaminer, Ca/P-kvot, prebiotika, struktur, smaklighet etc.?

Ge oss din utmaning!

 

Värphöns, kyckling samt gris

Karin Velander

0733-552884 el.
karin.velander@telia.com

Mjölkkor och ungdjur

Sara Slätt

0733-552886
sara.slatt@spannfod.se