Aktuellt

Sponsring SRB-stämman

stämma

 

Krama ur sista dropparna

Levitopp-web
 

 

Nyheter om ekologiska fjäderfä- och grisfoder

För att sänka dioxinnivåerna i äggen från KRAV-certifierad produktion har vi under vintern justerat våra värpfoder enligt det nya fasfoderprogrammet.

Fiskhydrolysatet är ett mycket högvärdigt foder till dina djur avseende analysinnehåll och smaklighet. Det fiskhydrolysat som vi använder i våra KRAV-godkända värp-, slaktyckling- och smågrisfoder har sitt ursprung i den norska laxodlingen. Där är den hanterad som livsmedel och är fri från dioxin.

Nytt nötfoder sortiment

Vi har till dig som kund utvecklat vårt "snällsortiment" ytterligare under hösten 2016. Vårt nya "Snällsortiment" erbjuder dig ytterligare en möjlighet både analys-, råvaru- och prismässigt att hitta rätt pusselbit till din produktion. "Snällsortimentet" omfattar både konventionella och KRAV-godkända foder.

Bactocell - nyttiga bakterier

LogoBACTO-Aqua-GB_jpg

Bactocell omvandlar främst stärkelse och socker till mjölksyra. Mjölksyran stimulerar etablering och utveckling av den välgörande mikrofloran hos fjäderfä och gris. Bactocell ökar dina djurs foderutnyttjande och genererar på så vis förbättrade produktionsresultat i din besättning. Vi använder Bactocell i samtliga våra ekologiska foder till fjäderfä, dessutom ingår det i några utvalda grisfoder. Bactocell fungerar även utmärkt för igångsättning eller stabilisering av ph i ditt blötfodersystem.

 

Levitopp SE - levande jästsvamp med extra selen

För dig som vill utnyttja grovfodrets fulla energi potential, samt optimera djurens selenförsörjning erbjuds Levitopp med organisk selen. Tänk på att Levitopp med organisk selen är tillåtet även i KRAV-certifierade produktioner.

 

Vill du att grovfoderanalysen ska stämma?

Lalsil

Använd Lalsils ensileringsmedel så kommer din grovfoderanalys att stämma bättre överens med verkligheten. Inget mer fastbrunnet protein och inga energiförluster via varmgång. Du får bibehållen proteinkvalitet samt lägre sockernivåer.

 

Svensk kalvnäring

Tänk på att även dina kalvar kan få svensktillverkad kalvnäring av svenska råvaror. Vi tillverkar så vitt vi känner till den enda svenskråvarubaserade kalvnäringen i landet.flagga

 

 

Spannfod deltar under Skånska Vallföreningens temadag 27 februari 2016 i Tolånga.

Kom och prata Lalsil med oss

Lalsil

 

 

Vi finns på Elmia Lantbruk 19-21 oktober 2016 - Monter D06:47

vepa agro