Referenser

Följande kunder använder Spannfods agrofoder och kan kontaktas för mer information.

Sjödal Kjell Sjödahl, Åminne Hamneda
Har ekologisk produktion med 100 kor. 9000 kg ECM.
Ger K75+eget spannmål till högmjölkare och K3 till
lågmjölkare. Tel 0706-991304