Aktuellt

Nytt certifikat för vår KRAV-certifierade produktion

Elmia 24-26 oktober 2018

Växadagarna 30-31 januari 2018

Under Växadagarna på Elmia i vecka som gått fanns Spannfod på plats. Stor uppslutning från branschen med ett varierat program. Ett litet referat finns nedan.

Referat från Växadagarna 2018


Nötköttsseminarie i Ängelholm den 25 januari 2018

Spannfod deltog på Gård och Djurhälsans Nötköttsseminerier i både Skövde och Ängelholm. Kort referat nedan. Det flera faktorer som påverkar köttkvaliteten. Spannfod kan hjälpa dig som producent med rätt kraft- och mineralfoder. Visste du att den organiska selenjästen Alkosel som Spannfod saluför minskar vattenförlusterna vid hängmörning med upp till 25 % jämfört med den traditionella natriumseleniten. Alkosel påverkar oxå mörheten och köttets färg positivt.

När är kavlen sjuk?
När kalven inte äter ordentligt är den första signalen på att något inte står rätt till med deras hälsa. Andra mycket vanliga symptom på att hälsan har en vacklande profil är hosta, hängande öron alt. endast ett höra hänger, ruggig päls, insjunkna flanker och tydlig hungergrop, slö, diarré, snorig mm. Nämnda symptom härleds oftast till infektioner.

Bristsjukdommar ger vanligtvis symptom enligt nedan:
– Järn- svaga och infektionskänsliga
– Koppar- sår i munnen, ljusa/bleka klövar och päls
– Selen- står på knä, svag sugreflex, svag fertilitet

Tänk på att ju högre beläggningsgraden i stallen är och desto fler djur som blandas från flera olika besättningar desto större är infektionsrisken. Torrt, dragfritt och foder av hygienisk god kvalitet är grundläggande för en god kalvhälsa.

Mineralfoder för framtiden och dig med KRAV

Vi arbetar alltid aktivt med att optimera våra produkters funktion och kvalitet. Allt för att du som kund ska känna en trygghet kring dina djurs hälsa och näringsmässiga balans. Med dina djur i god kondition kan de prestera produktionsresultat som ger dig god lönsamhet. Under vecka tre kommer du att kunna ta del av vårt uppdaterade och utökade standard mineralsortiment.

Ytterligare tillåtetbedöming

KRAV har förlängt tillåtetbedömningen för vår excellenta levande  jästsvamp Levitopp SC med ytterligare tre år. Tre år med möjligheter för även ekologiska producenter att stötta kornas våmmar till optimal våmmfunktion och mer energi till mjölkproduktion.

Spannfod – Intyg tillåtetbedömning enl KRAVs regler_Levitopp_2018-01-09


Nytt år och nya möjligheter

Under januari månad kommer vi att uppdatera vårt mineralsortiment, håll utkik efter nya produktblad.

Julavslutning

Tisdagen den 12 december samlades personalen från Spannfod AB, Teknosan AB samt Spannex för gemensam julavslutning med julbord. Året som gått har för för samtliga bolag varit positivt och tillsammans ser vi fram mot nya utmaningar 2018. Personalen från nämnda bolag tackar samtliga ägarkonstellationer för ett trevligt julbord och avslutning på året.

Resume från Italien

Lallemand har en stor produktkatalog för samtliga livsmedelsproducerande djur samt våra sällskapsdjur. Företaget satsar stort på högkvalitativa produkter med mycket väl dokumenterade försöksresultat.

Axplock ur produktportföljen:
– Yang- en kombination av olika jästsvampar som kan ersätta kurativ zinkoxid i foder till gris. Yang är oxå ett alternativ att pröva till kalvar med diarré.

– Melofeed- en antioxidant som mycket effektivt förbättrar fertiliteten hos så väl mjölkkor som suggor. Antioxidanten har även mycket positiv effekt på hästars leder och hundens åldrande. Melofeed kan ersätta E-vitamin till viss del.

– Alkosel- Europas enda organiska selenjäst som uppfyller EU-komissionens krav på minst 63 % selenmetionin-andel i selenjäster, i analys efter analys. Alkosel har en fantastisk effekt på fertilitet och livskraft samt ökar hållbarheten på mjölk, ägg samt kött. Alkosel kan ersätta E-vitamin till en viss del.

– Levucell SB- en jästsvamp som effektivt absorberar salmonella, E coli samt campylobakter i tarmen hos gris och fjäderfä och aktiverar immunförsvaret. Med Levucell SB ökar livsmedelssäkerheten markant och djurens produktionsförmåga. Levucell SB har visat sig kunna ersätta kurativ antibiotika.

– Bactocell- mjölksyrabakterier som förhindrar sjukdomsaltsrande bakteriers etabelering i tarmen hos enkelmagade djur samt förbättrar näringsupptaget. Bactocell visar sig oxå effektiv mot feljäsning i blötfoderanläggningar till gris.

– Agrimos- en produkt som innehåller cellväggar från Saccaromyces Servisaie som absorberar mykotoxin, aktivera immunförsvaret samt äter upp sjukdomsalstrande mikroorganismer hos så väl enkelmagade djur som idisslare.

– Levucell SC- en levande jästsvamp som håller pH i våmmen på en högre nivå så att korna inte behöver hantera acidos med försämrat grovfoder utnyttjande, ett sätt att hitta mer energi till dina kor.

– Lalsil- Lallemands biologiska ensileringsmedel som både ger mjölksyra för lagringsstabilitet samt ättik- och propionsyra för uttagsstabilitet. Lalsil används till 10 % av allt ensilage som produceras i hela världen.

– Manure PRO- en nyhet för bättre hygien på båspallar, kan hjälpa till att hålla djurströbädden torrare samt ger en gödsel i brunnen med samma egensakaper som gödsel från biogasanläggningar.

Julen 2017

Sista dagen för beställning av foder inför julen är fredagen den 15 december 2017.

Vitaminer

Kina och BASF i Tyskland tillverkar den allra största mängden vitaminer i världen. I Kina har myndigheter stängt flertalet vitaminfabriker pga produktionens negativa miljöeffekter. I kombination med den minskade tillverkningen i Kina samt en stor brand i BASFs fabrik i Tyskland har tillgången på vitaminer dramatiskt minskat. Detta har medfört att vitaminpriserna har stigit mellan sex till åtta gånger under senhösten.

På Spannfod kommer vi att dra ner på vitaminnivåerna i foderna samt i mineralfoderna enligt de miniminivåer som rekommenderas från branschen för att hålla nere kostnadsökningarna så mycket som möjligt. Detta kommer vara en temporär åtgärd under första kvartalet 2018. Information om vitaminnivåerna i foderna ges på respektive öppendeklaration som alltid följer med varje leverans.

Italien

Måndagen den 27 november 2017 åker HåPe och Sara till Rom för att representera Spannfod AB vid Lallemands seminarie. Vi hoppas att vi återvänder norr över med ny kunskap som kan lyfta våra svenska produktionsgrenar ytterligare ett steg med förbättrad djurvälfärd.

Spannfods nya broschyr

Spannfod har under hösten gjort utskick till er kunder med  förnyade produktblad  produktblad i vår nya broschyr. Vi vill tacka Maria och Lars Brihall, Byesta Gård för bidraget med bilden på Alice Cooper, Ulla-Britt Stövegård, Karhult och  Magnus Olofsson, Komålen för att vi fick komma hem till er och ta fina bilder en härlig junieftermiddag. Tack till Kjellsa Reklamstudio för layout och tryck av broschyren Lovens Reklamfoto för fotografering.

Svenska Äggs kontaktdagar

Karin Velander representerade Spannfod AB på Svenska Äggs kontaktdagar den 9 till 10 november 2017 i Malmö.

Förnyad Tillåtetbedomning

Den 2 november 2017 har KIWA återförnyat tillåtetbedömningen för hela vårt Best Nöt Mineralsortiment fram till hösten 2020.

Sponsring SRB-stämman

stämma

 

 

 

 

 

 

Krama ur sista dropparna

Levitopp-web

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter om ekologiska fjäderfä- och grisfoder

För att sänka dioxinnivåerna i äggen från KRAV-certifierad produktion har vi under vintern justerat våra värpfoder enligt det nya fasfoderprogrammet.

Fiskhydrolysatet är ett mycket högvärdigt foder till dina djur avseende analysinnehåll och smaklighet. Det fiskhydrolysat som vi använder i våra KRAV-godkända värp-, slaktyckling- och smågrisfoder har sitt ursprung i den norska laxodlingen. Där är den hanterad som livsmedel och är fri från dioxin.

Nytt nötfoder sortiment

Vi har till dig som kund utvecklat vårt “snällsortiment” ytterligare under hösten 2016. Vårt nya “Snällsortiment” erbjuder dig ytterligare en möjlighet både analys-, råvaru- och prismässigt att hitta rätt pusselbit till din produktion. “Snällsortimentet” omfattar både konventionella och KRAV-godkända foder.

Bactocell – nyttiga bakterier

Bactocell omvandlar främst stärkelse och socker till mjölksyra. Mjölksyran stimulerar etablering och utveckling av den välgörande mikrofloran hos fjäderfä och gris. Bactocell ökar dina djurs foderutnyttjande och genererar på så vis förbättrade produktionsresultat i din besättning. Vi använder Bactocell i samtliga våra ekologiska foder till fjäderfä, dessutom ingår det i några utvalda grisfoder. Bactocell fungerar även utmärkt för igångsättning eller stabilisering av ph i ditt blötfodersystem.

LogoBACTO-Aqua-GB_jpg

 

 

 

 

Levitopp SE – levande jästsvamp med extra selen
För dig som vill utnyttja grovfodrets fulla energi potential, samt optimera djurens selenförsörjning erbjuds Levitopp med organisk selen. Tänk på att Levitopp med organisk selen är tillåtet även i KRAV-certifierade produktioner.

Vill du att grovfoderanalysen ska stämma?

Använd Lalsils ensileringsmedel så kommer din grovfoderanalys att stämma bättre överens med verkligheten. Inget mer fastbrunnet protein och inga energiförluster via varmgång. Du får bibehållen proteinkvalitet samt lägre sockernivåer.

Lalsil

 

 

 

Svensk kalvnäring
Tänk på att även dina kalvar kan få svensktillverkad kalvnäring av svenska råvaror. Vi tillverkar så vitt vi känner till den enda svenskråvarubaserade kalvnäringen i landet.

Spannfod deltar under Skånska Vallföreningens temadag 27 februari 2016 i Tolånga.
Kom och prata Lalsil med oss

Lalsil

 

 

 

Vi finns på Elmia Lantbruk 19-21 oktober 2016 – Monter D06:47

vepa agro