Foder

Spannfod AB har tillverkat hund- och kattfoder i över 20 år i egen fabrik.
Det finns olika processer vid tillverkning av hund- och kattfoder. Den absolut vanligaste tillverkningsprocessen är extrudering, vilket innebär att man tillför ånga och därigenom kokar fodret så att hunden och katten kan tillgodogöra sig alla näringsämnen på ett optimalt sätt.

Alla våra hund & kattfoder tillverkas genom extrudering.

En annan metod är att baka fodret, vilket idag inte är så vanligt vid tillverkning av konventionellt hund- och kattfoder. Bakmetoden används bl.a. vid framställning av godis som kex mm.

Vid tillverkning av foder till häst, gris, kor m.fl. använder man sig av i huvudsak pelletering.

En tillverkningsprocess som inte är att jämföra med extrudering.