Lantbruksfoder

Lantbruksfoder

• Svensk tillverkning 
• Noggrann svensk kvalitetskontroll
• Väl balanserat näringsinnehåll
• Kompletta foderprogram
• Kortare transporter
• Naturliga råvaror
• Vettigt pris 

Oavsett vilka krav ni ställer på ert foder kan Spannfod leva upp till era förväntningar. Har ni önskemål om att använda speciella foderråvaror tar vi gärna fram en gårdsanpassad foderblandning just för ert behov.

Spannfod säljer foder till lantbrukssektorn som till gris, nöt och fjäderfä. I sortimentet finns även KRAV-märkta produkter, vilka marknadsförs under varumärket Harmoni. Försäljningen sker från vårt kontor i Vänersborg där även tillverkningen sker i vår egen fabrik, Teknosan AB. Spannfod har de kunskaper som krävs för att erbjuda lantbruket den support som behövs för bästa möjliga avkastning. Lokal och personlig service har visat sig vara effektivt och uppskattat hos våra kunder.