Om Spannfod

Spannfod AB är ett företag grundat 1981 med bland annat verksamhet inom tillverkning och försäljning av foder och tillbehör till olika sällskapsdjur

Spannfod AB är moderbolag till ett antal dotterbolag med verksamhet i bl.a Västsverige.I Spannfod AB finns vår foderfabrik som tillverkar foder till hund och katt.I vårt dotterbolag Teknosan AB, beläget i Vänersborg tillverkar vi huvudsakligen EMV- foder till ett flertal uppdragsgivare som Spannex AB, Spannfod Agro AB, Svenska Foder AB, Granngården, Hansson & Möhring m fl.. Foder till bl.a hästar, kor, grisar fåglar och får.

Spannfod Agro AB fusionerades in i moderbolaget Spannfod AB sommaren 2016. Genom vår Agro-avdelning sker försäljning till lantbrukare.Under sommaren 2016 flyttade vi vårt centrallager från Tibro till Skå, Ekerö. Härifrån distribuerar vi ut foder och djurtillbehör till fack- och dagligvaruhandeln.

Även huvudkontoret ligger i Skå, Ekerö (Stockholm län) och koncernens sammanlagda försäljning är ca 300 miljoner kronor.

Genom vår egen produktutveckling där vi lägger stor vikt på djurens hälsa och välmående, tillsammans med svenska myndigheter hårda krav vid fodertillverkning, kontrollerar vi hela kedjan från råvara till färdig produkt och kan därmed garantera er produkter av högsta kvalitet under devisen: 
“Svensk kvalitet med omtanke”

Välkommen till Spannfod AB