Lantbruk


Vår svenska råvarustrategi är vårt sätt att bidra till svenskt familjejordbruks framtid och utveckling

Spannfod AB säljer foder i bulk till lantbrukets djur i hela södra Sverige, tillverkade av Teknosan AB
i Vänersborg. Vi garanterar att våra foder innehåller svensk spannmål från lokala producenter till Teknosan AB. Proteinråvarorna utgörs i största möjligaste mån av svenska råvaror så som raps, drank och åkerböna. Mineraler och vitaminer håller alltid högsta marknadskvalitet.

• Hos oss hittar du ett komplett foder- samt mineralprogram till mjölkkor, köttdjur, värphöns, kyckling samt gris för såväl traditionell som KRAV-certifierad produktion. 

• Som grovfoderproducent har vi lösningen för dig på varmgångsproblematik med våra ensilerade Lalsilprodukter.

• Till dig som producent som vill förfina och optimera din produktion har vi en rad olika högkvalitativa världsomspännande probiotiska produkter, för såväl idisslare som enkelmagade produktionsdjur.

Har din gård och foderstat speciella förutsättningar och behov?

Vi på Spannfod AB lämnar gärna offert på gårdsspecifikt recept för kraft- och mineralfoder till så väl traditionell som ekologisk produktion. Du kanske har önskemål om råvaruinnehåll, näringsnivåer, extra spårämnen och vitaminer, Ca/P-kvot, prebiotika, struktur, smaklighet etc.

FAMI QS-Logo 2015