E-Säljinvest AB fusioneras med Spannfod AB

E-Säljinvest AB kommer gå samman med moderbolaget Spannfod AB.

Anledningen till detta är att ta tillvara synergieffekter från de bägge bolagen samt förenkla administrationen. Spannfod AB övertar samtliga E-Säljinvest AB:s rättigheter och skyldigheter.

För er som kunder är det inte någon större skillnad - ni tar även i fortsättningen kontakt med Robert Claesson, robert.claesson@spannfod.se

E-Säljinvest AB ingår i Spannfod AB fr o m 2019-06-30

Comments are closed.