Spannfod Sporzoo blir återförsäljare för Antick fästingfrysare

När levande fästingar plockas bort kan smittsamma mikroorganismer överföras. Genom att oskadliggöra fästingen genom snabb frysning innan den plockas bort minskar risken för smitta.

Antick Fästingfrysare är medicinteknisk produkt som oskadliggör fästingen snabbt och effektivt genom frysning. Antick har ett unikt munstycke för rätt dosering.

Antick kan användas på både människa och djur.

1. Placera munstycket över fästingen.
2. Spraya antal doser enligt bipacksedel. (Spraya 1-3 gånger beroende på fästingens storlek - se bild. Spraya ej mer än 3 doser på samma ställe vid samma tillfälle.)
3 Ta bort fästingen med valfri fästingplockare, t ex pincett.
4. Desinficera såret där fästingen satt och även fästingborttagaren. Tvätta händerna med tvål och vatten.

Använd endast i enlighet med bipacksedeln.

www.sporzoo.se

a838901

Comments are closed.