Tag Archives: Fetma

Genetik styr labradorens mättnadskänsla

Har du någonsin undrat varför din labrador är så glupsk? Det finns en anledning. En studie utförd av forskare på Cambridge i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet visade nämligen att labradorer har en mutation i den gen som styr aptitregleringen. I studien undersöktes foderintresset hos 300 labradorer där hundarna även vägdes och hullbedömdes. Mutationen kunde kopplas till ett ökat intresse för foder samt fetma. Denna mutation är vanligare hos arbetande hundar, vilket skulle kunna vara en orsak till att dessa hundar är lättare att träna.

Länk till artikeln:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873617/