Fjäderfä

Traditionell produktion

Spannfod AB saluför EDEL-foder till dig som efterfrågar högkvalitativa och produktionsoptimerade fjäderfäfoder för leverans i hela Sverige. Med EDEL-foder är du alltid säker på att få svensk spannmål i ditt foder i stabila recept över tiden. EDEL-foder är ett samarbete mellan de tre foderleverantörerna Spannfod AB, Vänersborg, AB Johan Hansson, Uppsala samt AB Västerbottens Fodercentral i Umeå. Samarbetet försäkrar dig om att du får bästa möjliga foder till din produktion som är beprövat och följer utvecklingen i hela Sverige.

EDEL fjäderfä

 

 Ekologisk och KRAV-certifierad produktion

Spannfod har via Karin Velander utvecklat mycket välfungerande ekologiska fjäderfäfoder i vår Harmoniserie. Vi arbetar efter ledorden svensk spannmål, livskraftiga och funktionella djur, goda produktionsresultat, stabila och effektiva djur som producerar högkvalitativa produkter.

Harmoni fjäderfä

 

LogoBACTO-Aqua-GB_jpgVi tillsätter Bactocell® i alla våra ekologiska fjäderfäfoder för att ge våra kunder en förbättrad, säkrare produktion och därigenom en bättre ekonomi. Bactocell® innehåller en levande mjölksyrebakterie Pediococcus acidilactici MA 18/5M, som har en direkt och indirekt välgörande effekt på mag- och tarmsystemet.

- Förbättrar mikrobernas livsmiljö i mag- och tarmkanal
- Ökar foderomvandlingsförmågan
- Produktion av mjölksyra sänker pH
- Reducerar skadliga bakterier
- Hämmar sjukdomsframkallande bakterier
- Förbättrar befjädringen