Mjölkkor, ungdjur och kalvar

Med Spannfod AB hittar du ett komplett fodersortiment för såväl traditionell som ekologisk produktion. Vi fokuserar på smaklighet, näringsförsörjning, pelletskvalitet samt god foderekonomi med i huvudsak svenska råvaror.

Vi optimerar våra foder sex gånger per år, vilket medför att dina kor maximalt ställs inför sex olika kraftfoderrecept per år. Tänk på att samtliga foder kan tillverkas i pelletskross utan extra kostnad. 

Spannfod saluför mjölknäring till kalvar tillverkad av Teknosan AB utav svensk mjölkråvara. Med våra mjölknäringar får du välmående kalvar som utvecklas till optimalt till framtida mjölkkor.

– Traditionell produktion

Högkvalitativa kraftfoder till mjölkkor
Högkvalitativa färdig- och toppfoder till mjölkkor med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyraförsörjning och flera olika stärkelsekällor i mycket stabila recept över tiden.

Kraftfoder till mjölkkor


EDEL kraftfoder till ungdjur och kalvar
Högkvalitativa färdig- och toppfoder till ungdjur och kalvar med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyraförsörjning och flera olika stärkelsekällor i stabila recept över tiden.

EDEL Ungdjursfoder
NorFor-värden

Råvarufokuserade kraftfoder med prismedvetenhet till mjölkkor och ungdjur
Färdig- och toppfoder till mjölkkor och ungdjur med enklare råvarukombinationer som förser dina djur med energi och protein i flexiblare recept över tiden.

Kraftfoder till mjölkkor och ungdjur
NorFor-värden
 

– Ekologisk och KRAV-certifierad produktion

Spannfods Harmonifoder till mjölkkor och kalvar
Ekologiska högkvalitativa färdig- och toppfoder till mjölkkor och kalvar med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyraförsörjning och flera olika stärkelsekällor i mycket stabila recept över tiden.
Spannfods Harmoni Nöt 
NorFor-värden


EKO Råvarufokuserade kraftfoder med prismedvetenhet
Ekologiska färdig- och toppfoder till mjölkkor med enklare råvaror som förser dina djur med energi och protein i flexiblare recept över tiden.

Ekologiskt kraftfoder till mjölkkor 
NorFor-värden

– Kalvar

Kalvados
I lantbrukets tjänst för dina kalvar sedan 40 år tillbaka. Baserad på svenskt vassleprotein och vasslekoncentrat. En lättlöslig flexibel kalvnäring som är anpassad för alla olika typer av utfodring till kalvar och kan utfodras kall. Är syrningsbar till pH 4,5.

Kalvamma
En kalvnäring till ammor med direktutfodring eller med omrörning. Innehåller svenskt vassleprotein samt hydrolyserat protein. Kalvamma kan utfodras kall samt syras till pH 4,5.

Kalvextra
En lättlöslig skummjölksbaserad kalvnäring utav svenska råvaror som fungerar i de flesta utfodringssystem utan syrning. Utfodras kroppstempererad.