Kontakt för Spannfod Division Lantbruk

Personal på Spannfod ABs Division Lantbruk

Marknads- och inköpschef
Håkan Persson (HåPe)
0733-552881
hakan.persson@spannfod.se

Logistik- och transportansvarig
Lena Peterson
0733-552885
lena.peterson@spannfod.se

Säljare Nöt i Västergötland
Ewa Karlsson
0733-552880
ewa.karlsson@spannfod.se

Säljare Fjäderfä och Gris i Södra Sverige
Karin Velander
0733-552884
karin.velander@telia.com

Säljare i Småland, Halland, Blekinge och Skåne
Sara Slätt
0733-552886
sara.slatt@spannfod.se

Besöksadress Spannfod AB Division Lantbruk
Industrigatan 9, 462 38 VÄNERSBORG

Våra öppettider är vardagar 8:00-17:00
Telefon : 0521-59 80 40
Fax 0521-623 98