Mjölkkor, ungdjur och kalvar

Kraftfoder

Med Spannfod AB hittar du ett komplett fodersortiment till såväl traditionell som ekologisk produktion. Vi fokuserar på smaklighet, näringsförsörjning, pelletskvalitet samt god foderekonomi med i huvudsak svenska råvaror. Vi optimerar våra foder sex gånger per år, vilket medför att dina kor maximalt ställs inför sex  olika kraftfoderrecept per år. Tänk på att samtliga foder kan tillverkas i pelletskross utan extra kostnad.

Traditionell mjölkproduktion

Spannfods Best till Mjölkkor- högkvalitativa färdig- och toppfoder till mjölkkor med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyra försörjning och flera olika stärkelsekällor i mycket stabila recept över tiden.

Spannfods Best Mjölkkor kundproduktblad

Norfor-värden Spannfod Best Mjölkkor

Spannfods Best i samarbete med EDEL till Ungdjur och Kalvar- högkvalitativa färdig- och toppfoder till ungdjur och kavlar med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyra försörjning och flera olika stärkelsekällor i stabila recept över tiden.

Spannfods Best Ungdjur kundproduktblad

NORFOR-värden Spannfod Best i samarbete med EDEL ungnöt

Spannfods Snällfoder till Mjölkkor och Ungdjur- färdig- och toppfoder till mjölkkor och ungdjur med enklare råvarukombinationer som förser dina djur med energi och protein i flexiblare recept över tiden.

Spannfods Snällfoder Nöt kundproduktblad

NORFOR-värden Spannfod Snällfoder Nötkreatur

För Dig med KRAV

Spannfods Harmonifoder till Mjölkkor och Kalvar-ekologiska högkvalitativa färdig- och toppfoder till mjölkkor med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyra försörjning och flera olika stärkelsekällor i mycket stabila recept över tiden.

Spannfods Harmoni Nöt kundproduktblad

Norfor-värden Spannfod Harmoni Nötkreatur

Spannfods EKO Snällfoder till Mjölkkor- ekologiska färdig- och toppfoder till mjölkkor med enklare råvaror som förser dina djur med energi och protein i flexiblare recept över tiden.

Spannfods EKO Snällfoder Mjölkkor kundproduktblad

NORFOR-värden Spannfod EKO Snällfoder Mjölkkor