Mjölkkor, ungdjur och kalvar

Med Spannfod AB hittar du ett komplett fodersortiment till såväl traditionell som ekologisk produktion. Vi fokuserar på smaklighet, näringsförsörjning, pelletskvalitet samt god foderekonomi med i huvudsak svenska råvaror. Vi optimerar våra foder sex gånger per år, vilket medför att dina kor maximalt ställs inför sex olika kraftfoderrecept per år. Tänk på att samtliga foder kan tillverkas i pelletskross utan extra kostnad.

Spannfod saluför mjölknäring till kalvar tillverkad av Teknosan utav svensk mjölkråvara. Med våra mjölknäringar får du välmående kalvar som utvecklas optimalt till framtida mjölkkor.

 


Traditionell mjölkproduktion


Spannfods Best till mjölkkor
Högkvalitativa färdig- och toppfoder till mjölkkor med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyra försörjning och flera olika stärkelsekällor i mycket stabila recept över tiden.

Spannfods Best till mjölkkor
NorFor-värden

Spannfods Best i samarbete med EDEL till ungdjur och kalvar
Högkvalitativa färdig- och toppfoder till ungdjur och kavlar med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyra försörjning och flera olika stärkelsekällor i stabila recept över tiden.

Spannfods Best EDEL till ungdjur och kalvar
NorFor-värden

Gårdsanpassat foder till mjölkkor och ungdjur
Färdig- och toppfoder till mjölkkor och ungdjur med enklare råvarukombinationer som förser dina djur med energi och protein i flexiblare recept över tiden.

Spannfod färdig- och toppfoder till mjölkkor och ungdjur
NorFor-värden

 

Ekologisk och KRAV-certifierad mjölkproduktion


Spannfods Harmonifoder till mjölkkor och kalvar
Ekologiska högkvalitativa färdig- och toppfoder till mjölkkor och kalvar med flera olika råvaror för att försäkra dig om en god aminosyra försörjning och flera olika stärkelsekällor i mycket stabila recept över tiden.

Spannfod Harmoni till mjölkkor och kalvar
NorFor-värden

Gårdsanpassat ekologiskt foder till mjölkkor
Ekologiska färdig- och toppfoder till mjölkkor med enklare råvaror som förser dina djur med energi och protein i flexiblare recept över tiden.

Spannfod ekologiskt foder till mjölkkor
NorFor-värden

 

Kalvar


Kalvados
I lantbrukets tjänst för dina kalvar sedan 40 år tillbaka. Baserad på svenskt vassleprotein och vasslekoncentrat. En lättlöslig flexibel kalvnäring som är anpassad för alla olika typer av utfodring till kalvar och kan utfodras kall. Är syrningsbar till pH 4,5.

Kalvamma
En kalvnäring till ammor med direktutfodring eller med omrörning. Innehåller svenskt vassleprotein samt hydrolyserat protein. Kalvamma kan utfodras kall samt syras till pH 4,5.

Kalvextra
En lättlöslig skummjölksbaserad kalvnäring utav svenska råvaror som fungerar i de flesta utfodringssystem utan syrning. Utfodras kroppstempererad.