Canami

Ett svensktillverkat foder med internationell klang

Som medveten konsument och hundägare kommer både miljön och hunden i första rummet.

Canami Dogfood lanserades redan på 1980-talet i Sverige och utlandet, därav det internationellt klingande namnet Canami. Canami betyder på franska “hundens vän”.

Spannfod AB fick i början av 1990-talet erbjudandet att tillverka Canami Dogfood på legotillverkning åt dåvarande ägare av varumärket. Under senare delen av av 1990-talet köptes varumärket och ensamrätten till fodret av Spannfod AB. Efter denna tid har Canami Dogfood utvecklats till ett Super Premium-foder av högsta världsklass.

Canami är idag ett foder i klass med de största världsledande Super Premium-fodren.Detta har vi lyckats med genom samarbete av svensk och internationell foderexpertis inom hundars område. Dom har skapat Canamis fodersortiment genom att ta tillvara det allra bästa från båda sidor.

Utöver detta tillkommer även fördelen med svenskproducerat hundfoder, vilket innebär mindre miljöpåverkan genom kortare transporter och den noggranna svenska kvalitetskontrollen.